24 marca, 2022 #Wesela oraz śluby

Przebieg ślubu cywilnego

W życiu każdego człowieka bardzo ważnym momentem jest zawarcie związku małżeńskiego. Wiele osób zastanawia się, czym jest ślub cywilny. 

Jak wygląda ślub cywilny?

Małżeństwo uznaje się za zawarte w chwili złożenia oświadczeń woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Warto mieć na uwadze, że oświadczenia woli mają dotyczyć wstąpienia w związek małżeński. Ślub cywilny jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, jeżeli zależy nam na szybkim zawarciu związku małżeńskiego. Należy jednak pamiętać, że ślub kościelny wywołuje dokładnie takie same skutki prawne. Jeżeli chodzi o ślub kościelny to niezbędne jest złożenie zaświadczenia o braku przeszkód, które wyłączają zawarcie małżeństwa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że takie oświadczenie małżonkowie powinni zgłosić maksymalnie trzy miesiące przed planowanym terminem uroczystości. W przypadku ślubu cywilnego również trzeba złożyć takie oświadczenie, jednak wystarczy, gdy wyprzedzenie będzie miesięczne. W dniu ślubu trzeba pojawić się w urzędzie stanu cywilnego trzydzieści minut przed uroczystością. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ceremonia w USC jest zdecydowanie krótsza niż ślub kościelny i trwa z reguły 20-30 minut. Wiele zależy też od rodzaju wybranej oprawy. 

Niezbędne dokumenty

Od stanu cywilnego zainteresowanych osób zależy, jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć. Jeżeli chodzi o pannę i kawalera, to potrzebny będzie jedynie skrócony odpis aktu urodzenia oraz dowód osobisty. Sytuacja wygląda trochę inaczej w przypadku osób rozwiedzionych. Wtedy wymagany jest skrócony odpis aktu małżeństwa z dodatkową adnotacją o rozwodzie. Warto zaznaczyć, że osoba owdowiała także może zawrzeć małżeństwo pod warunkiem, że przedstawi skrócony odpis aktu zgonu byłego współmałżonka. Oprócz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów trzeba jeszcze uiścić należność skarbową, która wynosi 84 zł. Za wydanie skróconych aktów stanu cywilnego również trzeba zapłacić. 

Złożenie wniosku do USC

Należy pamiętać, że można zawrzeć związek małżeński także w innym miejscu niż urząd stanu cywilnego. Jest to regulowane przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego. Wcześniej jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach istniała taka możliwość. Obecnie wystarczy złożenie wniosku do kierownika urzędu. Żeby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywie to należy zachować powagę miejsca, a także zapewnić bezpieczeństwo osób, które będą uczestniczyć w uroczystości. Ślub jest przede wszystkim ukoronowaniem stałego związku. Jest to też początek nowej drogi w życiu u boku drugiej osoby. Osoby, które zamierzają brać ślub cywilny nie mogą być spowinowacone w linii prostej, muszą być pełnoletnie oraz nie mogą być spokrewnione w linii prostej. Należy też pamiętać, że małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby, które pozostają w innym związku małżeńskim. Warto dodać, że rejonizacja nie obowiązuje w przypadku ślubów cywilnych. To oznacza, że można sobie wybrać dowolny urząd stanu cywilnego, który zlokalizowany jest w Polsce. Ślub cywilny jest też zdecydowanie tańszą opcją w porównaniu do ślubu kościelnego. W tym artykule wyjaśniliśmy, czym jest ślub cywilny.

You Might Be Interested In